Swait Kusth Har Set

(MORE EFFECTIVE TO CURE LEUCODERMA)
M.R.P :   465.00   
Packing : 
Quantity:
IDEAL REMEDY TO CURE LEUCODERMA.
SWAIT KUSTH HAR CAPSULE 60 CAPSULE X 1 SWAIT KUSTH HAR VATI 20 GM X 1 SWAIT KUSTH HAR GHRAT 30 ML X 1
1 Capsule Subah Sham Taje Pani Se Sath Vati Ko Patthar par GHis kar Safed Daag Par Lagane Ke Bad Sukhne Par Hata Dai. Swet Kushthar ghrit ko lagaye.
USE BEFORE THREE YEARS FROM MFG. DATE
For Bulk Enquiry

Related Products